Wybierz organizację, aby zobaczyć zgromadzone przez nią materiały.

Skąd pochodzą materiały.

Po kliknięciu na wybraną organizację możesz przeglądać zgromadzone przez nią materiały dotyczące obozu. Zbiory są mocno zróżnicowane, dlatego koniecznie zapoznaj się z kompletnym materiałem, aby poznać historię, zwyczaje, prace oraz osoby związane z FKL Ravensbrück.

FKL Ravensbrück.

FKL Ravensbrück był jedynym z nazwy obozem przeznaczonym dla kobiet.
Funkcjonował w III Rzeszy, latach 1939-1945. W czasie swojego istnienia zginęło w nim ok. 123 tys. osób, z czego ok 32 tys. Polek. (Polskie źródła podają liczby 132 tys. osób i ok. 40 tys. Polek).

Od lutego 1941 r. w FKL Ravensbrűck przeprowadzano egzekucje więźniarek, przybyłych do obozu z wpisanymi w akta wyrokami śmierci, wydanymi przez sądy doraźne. Do końca 1942 r. wyroki wykonywano wyłącznie na Polkach, jednakże w obozie rozstrzeliwano także kobiety innych narodowości.

Rozporządzenie z 28 II 1933 r., o ochronie państwa i narodu, uchwalone w III Rzeszy po tym jak spłonął Reichstag, zawieszało wolność osobistą i zezwalało na aresztowanie oraz osadzanie bez wyroku sądowego na czas nieograniczony „wrogów państwa i narodu”. W tym czasie na terenie całego państwa niemieckiego pojawiały się tzw. „dzikie obozy”, które z czasem likwidowano, bądź przekształcano w większe obozy.

Ulotka z informacją o aresztowaniu 1500 osób z okręgu białostockiego w 1944 roku.  (ze zbiorów Muzeum w Tykocinie)