Obchody wyzwolenia obozu w Ravensbruck.

22 kwietnia 2018 r. odbyły się obchody 73. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück.
Wzięli w nich udział m.in. Pierwsza Dama Agata Kornhauser- -Duda, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, wiceprezes IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk oraz wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin. Małżonka prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda w swoim przemówieniu podkreślała, że blisko 32 tysiące Polek stanowiły najliczniejszą grupę narodową wśród osadzonych w obozie kobiet. – Wasze świadectwo jest bezcennym darem dla przyszłych pokoleń, jest głośnym wołaniem: nigdy więcej wojny, nigdy więcej ideologii szerzących nienawiść i pogardę – zwróciła się do byłych więźniarek obecnych na uroczystości.

Źródło tekstu - artykuł w miesięczniku Kombatant kwiecień 2018
http://www.kombatanci.gov.pl/images/DOC/Kombatant/2018/201804.pdf