Salon Dobrej Książki

Prezentacja książki dr Wandy Kiedrzyńskiej "Ravensbrück – kobiecy obóz koncentracyjny" odbyła się w ramach Salonu Dobrej Książki prowadzonego przez Muzeum Więzienia Pawiak, oddział Muzeum Niepodległości.
Choć od ostatniego wydania monografii o niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym dla kobiet Ravensbrück, pióra dr Wandy Kiedrzyńskiej, minęły 54 lata, to jej wartość w
świetle nowych badań historycznych nie uległa przedawnieniu. Monografia dr Kiedrzyńskiej jest nadal fundamentalna, a wynika to m.in. z faktów, że została napisana przez byłą więźniarkę, oparta jest na źródłach i relacjach powstałych w czasie, gdy żyła jeszcze znakomita większość Ocalonych, w tym pseudomedycznie operowanych tzw. „królików”, oraz że autorka była osobiście zaangażowana w prace Klubu b. Więźniarek KL Ravensbrück. Publikacja została wydała w 2019 r. przez Fundację Cultura Memoriae w ramach realizacji zadania publicznego ze środków otrzymanych z dotacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

W spotkaniu uczestniczyli: dr Tadeusz Skoczek - Dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie Hanna Nowakowska- prezes Fundacji Cultura Memoriae ks. dr Robert Ogrodnik- wiceprezes Fundacji Cultura Memoriae Barbara Piotrowska - więźniarka KL Ravensbrück Joanna Gierczyńska- kierownik Muzeum Więzienia Pawiak.

Warto posłuchać fragmentu tej rozmowy
https://www.youtube.com/watch?v=_cilnrd2NiYZdjęcie: ze zbiorów Muzeum Więzienia Pawiak, na zdjęciu, od lewej: Pan dr Tadeusz Skoczek - dyrektor Muzeum Niepodległości, Pani Barbara Piotrowska - była Więźniarka KL Ravensbrück, Pani Hanna Nowakowska - prezes Fundacji Cultura Memoriae i Wiceprezydent Międzynarodowego Komitetu Ravensbrück, ks. dr Robert Ogrodnik - kapelan środowiska Rodziny Ravensbrück, Pani Joanna Gierczyńska - kierownik Muzeum Więzienia Pawiak.