Uroczystości w Działdowie

Dnia 8 sierpnia 2021 r. na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie, w sanktuarium Błogosławionych Męczenników Działdowskich i przy masowych mogiłach pomordowanych odbyły się uroczystości upamiętniające  80 rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionej siostry Marii Teresy od Dzieciątka Jezus Kowalskiej - jednej spośród 36 mniszek klarysek kapucynek z klasztoru w Przasnyszu, które przeszły przez KL Soldau.
 Obóz KL Soldau został założony przez Niemców już 2 września 1939 r. w dawnych koszarach wojskowych jako miejsce eksterminacji ludności polskiej z okolicznych ter
enów. Specjalną grupę stanowiło duchowieństwo rzymskokatolickie - księża, bracia zakonni i siostry zakonne z różnych zgromadzeń i diecezji. Tu śmierć znaleźli rów
nież biskupi z Płocka: bł. abp Julian Antoni Nowowiejski i bł. bp Leon Wetmański.
 
Przez KL Soldau przeszło ponad 30 tysięcy osób, z czego ponad 15 tysięcy znalazło tu śmierć z głodu, tortur (min. abp Nowowiejski był torturowany przy użyciu prądu elektrycznego), egzekucji, gazowania spalinami w specjalnych samochodach-komorach gazowych.
 
KL Soldau stał się również etapem przejściowym dla wielu późniejszych więźniów KL Majdanek, KL Treblinka, KL Gross-Rosen, KL Auschwitz-Birkenau, KL Ravensbruck, KL Mauthausen-Gusen, KL Dachau.
 
W uroczystościach uczestniczył ks. dr Robert Ogrodnik - kapelan Klubu Warszawskiego byłych Więźniarek KL Ravensbruck i duchowy opiekun środowiska więźniarskiego. Specjalne przesłanie do uczestników uroczystości skierowała Hanna Nowakowska- Wiceprezydent Międzynarodowego Komitetu Ravensbruck i Przewodnicząca Klubu Warszawskiego byłych Więźniarek KL Ravensbruck.
 
                            "Jeśli echo ich głosów zamilknie-zginiemy"