Fundacja na Rzecz Kobiet
JA KOBIETA

Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA jako grupa nieformalna działa od 1995 r. , w roku 2003 r. została zarejestrowana w KRS i formalnie działa na rzecz aktywności i rozwoju osobowego kobiet, umacnianie własnej godności i poczucia wartości, podnoszenie świadomości – promowanie wartości, zasad i praktyk podkreślających równość w społeczeństwie. Od marca 2005 r. do czerwca 2011 r. była Koordynatorem FORUM50+ Seniorzy XXI wieku !, nieformalnej płaszczyzny 25 organizacji pozarządowych działających z i na rzecz osób starszych w Polsce. Prowadzi portal www.kobieta50plus.pl. Zrealizowała i realizuje projekty krajowe i międzynarodowe.

Fundacja od wielu lat prowadzi również działania związane z tematyką obozu KL Ravensbrück, oraz utrzymuje stałe, bliskie kontakty z Warszawskim Klubem Ravensbrück oraz Paniami do niego należącymi. Angażuje się w organizację wyjazdów na obchody wyzwolenia obozu Ravensbrück, współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej przy projekcie „O tym nie można zapomnieć- – spotkania z kobietami, które przeszły piekło obozów i łagrów”. Kilkakrotnie współorganizowała konferencję na Zamku Królewskim "Odzyskać z niepamięci", poświęconą obchodom wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück oraz uczestniczyła w pracach nad uchwaleniem ustawy o dniu pamięci tegoż obozu. 30 marca 2011 r. Senat RP podjął Uchwałę o ustanowienie kwietnia miesiącem pamięci o ofiarach niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Prezeska Fundacji, Hanna Nowakowska od 2015 r. jest polskim przedstawicielem w Międzynarodowym Komitecie Ravensbrück.

W roku 2010 r. wydała autorską publikację „Odzyskać z niepamięci” ze wspomnieniami byłych więźniarek obozu. Wtedy też z inicjatywy Fundacji powstały portrety fotograficzne autorstwa Moniki Bajkowskiej, które jako osobna wystawa pokazywane były przy różnych okazjach m.in na Zamku Królewskim w Warszawie, w Przystanku Historia w IPN-ie, W najmniejszym Muzeum Świata, w Muzeum „Pod Zegarem” w Lublinie i na Pawiaku w Warszawie.

JA KOBIETA realizuje również projekty mające na celu upamiętnienie ofiar obozu, poprzez edukacyjne działania z młodzieżą. W 2012 r. realizowała projekt teatralny którego rezultatem było czytanie performatywne „Pamięć praktyczna” wystawione w Instytucie Teatralnym, w 2013 r. prowadziła projekt „Spotkania międzypokoleniowe Mural - KZ Ravensbrück”, w ramach którego powstał mural o tematyce Ravensbrück na budynku LXIII liceum im. Lajosa Kossutha na warszawskim Ursynowie. W 2015 r. rozpoczęła projekt „Tworzymy razem komiks historyczny. Dziewczęta z KL Ravensbrück”, mający na celu powstanie komiksu historycznego o losach kobiet, które przeżyły obóz w Ravensbrück.

Fundacja od 2012 r., prowadzi również bloga dotyczącego tematyki i wydarzeń związanych z  Ravensbrück. Powyższa strona Ravensbrück.pl powstała również z inicjatywy i projektu prowadzonego przez Fundację JA KOBIETA.