KL Ravensbrück - 76. rocznica oswobodzenia

w czasach pandemii 76. rocznica oswobodzenia niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück wyglądała inaczej niż zazwyczaj
KL Ravensbruck to międzynarodowy symbol męczeństwa kobiet, to miejsce naznaczone  bestialstwem oprawców i cierpieniem ich ofiar, przesączone krwią niewinnych, w którym wody jeziora skrywają ludzkie prochy.

Każda kwietniowa, coroczna rocznica oswobodzenia obozu  (30 kwietnia 1945 r. obóz został oswobodzony przez Armię Czerwoną, jednostki 49 Armii 2 Frontu Białoruskiego ) to szczególna okazja do oddania hołdu ofiarom i przypomnienie niezmierzonych cierpień jakim poddane było pokolenie Polaków żyjących w czasie II wojny światowej.  To czas modlitwy, składania kwiatów na grobach, zapalania zniczy. Naszą wspólną powinnością jest upamiętnianie ofiar, znanych i nieznanych i zapewnianie im należytego miejsca w historii. Oddając hołd ofiarom podkreślamy ich patriotyzm i bohaterską walkę o zachowanie człowieczeństwa, przekazujemy pamięć nowym pokoleniom. Nie zapominając o zbrodniach, uczymy się z przeszłości i patrząc w przyszłość pamiętamy jakie skutki niesie ideologia chora z nienawiści do drugiego człowieka.

19 kwietnia br. na warszawskich Powązkach Wojskowych, przy symbolicznym grobie, mogile - pomniku poświęconym "Pamięci Polek rozstrzelanych i zamordowanych w obozie koncentracyjnym Ravensbrück 1939-1945", odbyła się uroczystość oddania hołdu ofiarom KL Ravensbrück.  Ceremonię wraz Klubem byłych więźniarek KL Ravensbrück zorganizował Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Złożono kwiaty, zapalono znicze, modlitwę poprowadził ks. dr Robert Ogrodnik - kapelan Klubu Warszawskiego byłych więźniarek KL Ravensbrück.   Okolicznościowe wystąpienie wygłosił minister Jan Józef Kasprzyk, szef do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Hanna Nowakowska, przewodnicząca Klubu byłych więźniarek KL Ravensbrück i wiceprezydent Międzynarodowego Komitetu Ravensbrück.

W tym samym dniu w godzinach popołudniowych - w sanktuarium św. s. Faustyny i Bożego Miłosierdzia przy ul. Żytniej 1 w Warszawie została odprawiona Msza św. w intencji pomordowanych, pseudomedycznie operowanych i zmarłych byłych więźniarek KL Ravensbrück.

Warto dodać, że w 2011 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił kwiecień miesiącem pamięci o ofiarach niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück.   
 
Dziś na terenie dawnego obozu znajduje się Muzeum Miejsce Pamięci i Przestrogi Ravensbrück - Memorial.  Wirtualne obchody 76. rocznicy oswobodzenia niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück można obejrzeć  po tym linkiem
 https://rememberliberation.stiftung-bg.de/en/ravensbruck-memorial/


FKL (Frauen-Konzentrationslager) Ravensbrück został utworzony w 1938 r. do kobiecego obozu koncentracyjnego w 1941 r. przyłączono również obóz męski. Latem 1942 r. w bezpośrednim sąsiedztwie powstał obóz koncentracyjny dla młodzieży KZ Uckermark. Podczas wojny utworzono dodatkowo ponad 70 podobozów, w których więźniarki i więźniowie pracowali w przemyśle zbrojeniowym. Kobiety, przede wszystkim Polki, wykorzystywano do eksperymentów pseudomedycznych medycznych. W końcu 1944 r. w obozie wybudowano komorę gazową, w której zagazowano od 5 do 6 tys. osób. SS zarejestrowało w sumie 132 tys. kobiet i dzieci, 20 tys. mężczyzn i 1 tys. dziewcząt obozu karnego dla niepełnoletnich „Jugendschutzlager Uckermark”. Dokładna liczba ofiar nie jest znana, było to prawdopodobnie kilkadziesiąt tysięcy osób. Obóz koncentracyjny Ravensbrück w Brandenburgii, leżał ok. 80 km na północ od Berlina, był jedynym obozem z nazwy przeznaczonym dla kobiet.