Posiedzenie Międzynarodowego Komitetu Ravensbruck (MKR)

W dniach 9-13 czerwca br. w miejscowości Kladno (Czechy) odbyło się coroczne posiedzenie MKR. W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki 10 krajów.Organizatorem i gospodarzem spotkania była czeska organizacja Spolek pro zachowani odkazu ceskeho odboje, a współorganizatorem czeskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i samorządy miast Kladno i Lidice.

Stronę polską reprezentowała Hanna Nowakowska – córka i wnuczka nieżyjących już byłych więźniarek tego obozu. W posiedzeniu uczestniczyła też Barbara Piotrowska, która jaka dziecko, po powstaniu Warszawskim wywieziona była wraz z matką do KL Ravensbrück. 

Poszczególne kraje przedstawiły sprawozdania z prac prowadzonych przez środowiska b. więźniarek i następnych pokoleń oraz plany na przyszłość. Hanna Nowakowska przekazała wszystkim uczestnikom posiedzenia MKR List - zaproszenia do współpracy ze strony polskiego Stowarzyszenia Rodziny Ravensbruck. Zarówno informacja o rejestracji Stowarzyszenia Rodzina Ravensbrück, jak i zaproszenie do współpracy spotkało się z ogromnym zainteresowaniem. Przekazana została także informacja o wydaniu w języku polskim książki Sarah Helm „Kobiety z Ravensbrück”.

Omawiane były sprawy związane z pracami prowadzonymi przez Muzeum „Miejsce Pamięci i Przestrogi KL Ravensbrück”.

Osoby zainteresowane szczegółami mogą kontaktować się z przedstawicielką Polski w MKR p. Hanną Nowakowską.

h.nowakowska@culturamemoriae.pl tel. 22 641 50 53, 604 147 171

Warszawa 11.07.2017 r.