Chronologia operacji

1942

1.08 – operowano 6 więźniarek – operacje zakaźne:
Wanda Wojtasik nr 7709 (symbol TK 3), Maria Gnaś nr 7883 (symbol TK 2), Aniela Okoniewska nr 7673 (symbol TK 1), Maria Zielonka nr 7771 (symbol III), Rozalia Gutek nr 7871 (symbol II), Wanda Kulczyk nr 7821 (symbol I).

14.08 – operowano 9 więźniarek – operacje zakaźne:
Urszula Karwacka nr 7920 (symbol III), Władysława Karolewska nr 7928 (symbol II), Jadwiga Kamińska nr 7783 (symbol I), Krystyna Iwańska nr 7710 (symbol TK 3), Alicja Jurkowska nr 7716 (symbol TK 2), Zofia Kormańska nr 7884 (symbol TK 1), Janina Iwańska nr 7711 (symbol TM 3), Maria Karczmarz nr 7912 (symbol TM 2), Zofia Kawińska nr 7935 (symbol TM 1).

22.08 – operowano 1 więźniarkę – operacja kostna:
Janina Mitura nr 7932

28.08 – operowano 1 więźniarkę – operacja kostna:
Aniela Sobolewska nr 7678

8.09. - operowano 1 więźniarkę – operacja kostna:
Krystyna Dąbska nr 7660

14.09. - operowano 1 więźniarkę – operacja kostna:
Zofia Stefaniak nr 7697

16.09. - ponowna operacja 6 więźniarek z grupy z 14.08

29.09. - operowano 1 więźniarkę – operacja mięśniowa zakaźna:
Zofia Sokulska nr 7919

30.09. - operowano 10 więźniarek – operacje mięśniowe zakaźne:
Stefania Łotocka nr 7707 (symbol C 2), Stanisława Młodkowska nr 7880 (symbol C 1), Maria Pietrzak nr 7909 (symbol K 2), Alfreda Prus nr 7687 (symbol K 1), Zofia Sas-Hoszowska nr 7695 (symbol E 2), Weronika Kraska nr 7672 (symbol E 1), Apolonia Rakowska nr 7728 (symbol A 2), Maria Nowakowska nr 7651 (symbol A 1), Maria Pajączkowska nr nieznany (symbol U 2), Weronika Szuksztul nr 7829 (symbol U 1).

7.10. - operowano 12 więźniarek – operacje mięśniowe zakaźne:
Maria Kuśmierczuk nr 7888 (symbol K I), Kazimiera Kurowska nr 7670 (symbol K II), Maria Kapłon nr 11329 (symbol T I), Czesława Kostecka nr 7688 (symbol T II), Leokadia Kwiecińska nr 7682 (symbol U I), Pelagia Maćkowska nr 7886 (symbol U II), Irena Krawczyk nr11329 (symbol A I), Aniela Lefanowicz nr 7719 (symbol A II), Zofia Kiecol nr 7866 (symbol C I), Genowefa Kluczek nr 11326 (symbol C II), Stanisława Jabłońska nr 11319 (symbol E I), Jadwiga Łuszcz nr 11275 (symbol  E II).

W okresie 30.09 -  4.11. operowano 6 więźniarek: 4 operacje kostne i 2 mięśniowe:
Barbara Pietrzyk nr 7818 (symbol I a), Izabela Rek nr 11285 (symbol I b), Stanisława Śledziejowska nr 7712 (symbol III a), Barbara Pytlewska nr 7899 (symbol III b), Zofia Baj nr 7685 (symbol 7), Irena Backiel nr 7890 ( symbol 8).

13.11 – operowano 1 więźniarkę – operacja kostna, cztery cięcia:
Leonarda Bień nr 7861 (symbol 9).

17.11 – operowano 1 więźniarkę – operacja przeszczepiania kości lub badanie nad regeneracją:
Bogumiła Bąbińska nr 7693.

19.11 – operowano 4 więźniarki – 2 operacje kostne zakaźne, 2 mięśniowe po cztery cięcia:
Maria Cabaj nr 11306 (symbol II b), Maria Grabowska nr 7674 (symbol II c), Stanisława Czajkowska nr 7864 (symbol M 4a), Helena Hegier nr 7896 (symbol M b4).

23.11. - operowano 10 więźniarek – 6 operacji zakaźnych z jednym cięciem i cztery zakaźne bez cięcia:
Maria Broel-Plater nr 7911 (symbol PT 1), Krystyna Czyż nr 7708 (symbol PT 2), Hanna Sienkiewicz nr 11289 (symbol PTM 3), Jadwiga Bielska nr 7922 (symbol M 1), Wacława Andrzejak nr 7718 (symbol M 2), Jadwiga Dzido nr 7860 (symbol M 3), Eugenia Mikulska nr 7897 (symbol U 1), Jadwiga Gisges nr 7889 (symbol U 2), Eugenia Mann nr 7873 (symbol a 1), Wojciecha Buraczyńska nr 7926 (symbol A 2).

2.12. - operowano 1 więźniarkę, operacja kostna , trzy cięcia:
Pelagia Michalik nr 7918 (symbol 6).

3.12. - operowano 1 więźniarkę – operacja kostna, trzy cięcia:
Janina Marczewska nr 7763 .

28.12. - operowano 2 więźniarki – operacje kostne po trzy i cztery cięcia:
Władysława Marczewska nr 7892 (symbol I d), Janina Marciniak nr 7910 (symbol 9a).


1943

5.01. - operowano 1 więźniarkę – operacja kostna, dwa cięcia:
Stanisława Michalik nr 7907 (symbol 2c).

16.01. - operowano 2 więźniarki – jedna operacja kostna i jedna operacja mięśniowa:
Halina Piotrowska nr 7923 (symbol K 2), Zofia Modrowska nr 7681.

15.08. - 2 więźniarki operowano powtórnie, a 3 po raz pierwszy – operacje kostne, jedna zakaźna i dwie tzw. czyste:
powtórnie: Władysława Karolewska i Halina Piotrowska.
Po raz pierwszy: Helena Piasecka nr 7927, Stefania Sieklucka nr 7929, Joanna Szydłowska nr 7914.