Przedstawienie teatralne `Pamięć Praktyczna`

W latach 2011, 2012 Fundacja JA KOBIETA w ramach programu Seniorzy w Akcji realizowała projekt „Teatralne przestrzenie”, którego rezultatem było czytanie performatywne „Pamięć praktyczna” wystawione w Instytucie Teatralnym w kwietniu 2012 r. Przedstawienie powstało po cyklu warsztatów i spotkań dwóch pokoleń kobiet: licealistek oraz byłych więźniarek niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück.

Jak skonfrontować świadectwo kobiet, które przetrwały obóz koncentracyjny w Ravensbrück z doświadczeniem młodych dziewczyn, które mają dziś tyle samo lat, co te pierwsze w momencie zamknięcia w obozie? Czy pamięć o traumatycznym doświadczeniu może mieć charakter praktyczny? Od grudnia 2011 r. do kwietnia 2012 r. wybrane w drodze castingu 10 uczennic szkół średnich czytało książkę Wandy Półtawskiej „I boję się snów” i inne teksty źródłowe oraz spotykały się z członkiniami „Klubu Kobiet z Ravensbrück”. Dwa pokolenia wspólnie pracowały nad scenariuszem, oprawą wizualną i dźwiękową. Panie z Klubu Kobiet Ravensbruck zadbały o historyczną wiarygodność, opowiedziały o ludziach, miejscach i wydarzeniach, a młodzież przekazała to swoim rówieśnikom w niekonwencjonalnej, współczesnej formie. Dziewczęta z Paniami razem wyjechały na obchody wyzwolenia obozu w Ravensbrück. Proces powstawania scenariusza teatralnego poprzedziły rozmowy indywidualne i grupowe, lektura wspomnień, intensywna praca z ciałem pod okiem choreografki Dominiki Knapik. Ważną rolę w pracy twórczej odgrywają nie tylko świadectwa ustne i pisemne, ale także sama obecność dwóch generacji kobiet. Reżyserką przedstawienia była Ewelina Marciniak. Projekt merytorycznie wspierał Instytut Teatralny.

Zrealizowany spektakl „Pamięć praktyczna” to nowoczesna w formie komunikacja, w jakiej sztuka może przekazywać historię młodemu pokoleniu, to popularny sposób przedstawiania historii odwołujący się do emocji widza.

Projekt był realizowany przez Fundację na Rzecz Kobiet JA KOBIETA we współpracy z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, sfinansowany z programu „Seniorzy w Akcji” Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.