Tworzymy razem komiks historyczny. Dziewczęta z KL Ravensbrück


W 2015 r. Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA realizowała projekt „Tworzymy razem komiks historyczny. Dziewczęta z KL Ravensbrück”, w ramach którego, powstał komiks historyczny o losach kobiet, które przeżyły obóz w Ravensbrück.

Projekt był próbą podjęcia tematu wojny w innym kontekście - pokazania doświadczenia kobiet, które jako nastolatki trafiły do obozu oraz konfrontacja tego doświadczenia z pokoleniem młodych ludzi wychowanych i funkcjonujących w innych realiach społecznych i kulturowych wzorcach. Inspiracją do powstania komiksu były wspomnienia kobiet z Klubu Ravensbrück, które zostały opowiedziane na spotkaniach z młodzieżą z Liceów Ogólnokształcących im. E. Konopczyńskiego i L. Kossutha w Warszawie, zorganizowanych przez Fundację. W ten sposób młodzież mogła wspólnie z bohaterkami komiksu stworzyć materiał stanowiący nowoczesną formę opowieści historycznej.

W ramach projektu organizowany był cykl spotkań – warsztatów i wykładów. Tematy warsztatów poruszały tematykę: jak powstaje komiks, o specyfice komiksu historycznego, spotkanie z autorem komiksów historycznych, jak napisać ciekawy scenariusz? Odbyły się również warsztaty z grafikiem, warsztaty ze wspaniałymi komiksiarzami Lucą Montagliani
i Nikodemem Cabałą oraz 2 spotkania z udziałem byłych Ravensbrüczanek podczas których młodzież poznała szczegółowo historię ich życia, ponadto odbyły się zajęcia z historykiem na temat obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Efektem tych spotkań było stworzenie komiksu historycznego. Sam pomysł komiksu był stworzony przez uczniów i Panie, było to wyobrażenie uczniów po usłyszanych historiach Pań i wykładach. Tak o komiksie pisze Teresa Marchwicka – Grabowska w dwutygodniku „Przegląd Oświatowy” : „Rezultatem tych działań stały się trzy opowieści graficzne w KL Ravensbruck, stworzone rękami różnych autorek. Łącznikiem tych opowieści jest scena współczesna. Narracja w komiksie rozpoczyna się przy stoliku kawiarnianym w Krakowie, na wiosnę 2015 roku. Młoda dziewczyna rozmawia z trzema byłymi więźniarkami obozu w Ravensbruck i pyta: Byłyście Panie więźniarkami, widziałyście tyle cierpienia i same przeszłyście nie mniej. Jednak zostałyście lekarkami. Co was do tego skłoniło?

Projekt zakończył się w grudniu 2015 r. seminarium, na którym omówione zostały zagadnienia dotyczące roli komiksu w edukacji historycznej oraz komiksu historycznego w Polsce. Przedstawiciele Międzynarodowej Akademii Komiksu opowiedzieli jak powstawał komiks Siła i nadzieja - dziewczęta z Ravensbrück, a uczniowie co motywowało ich do udziału w tym projekcie. W spotkaniu brały udział również byłe więźniarki obozu w Ravensbrück, które wyraziły swoje opinie i uwagi co do powstałej publikacji. Całość spotkania zakończyła się programem artystycznym młodzieży z koła teatralnego „Tespis” w spektaklu pt. „Było, jest, będzie...?”, utworzonego wyłącznie z wierszy Wisławy Szymborskiej.

W ramach projektu był prowadzony również blog, na którym opisywany był nie tylko przebieg z poszczególnych spotkań i działań projektowych, ale również, poruszał zagadnienia związane z historią komiksu i sztuką obozową. Na koniec projektu została zorganizowana konferencja, na której prezentowany był gotowy komiks. Spotkanie te było również okazją do zapoznania się z uczestnikami projektu i poznania Pań z Klubu Ravensbrück. 

O projekcie napisało kilka najważniejszych portali zajmujących się komiksem: www.wak.net.pl ,www.paradoks.net.plwww.alejakomiksu.com, www.komiks.gildia.pl

Komiks, efekt końcowy projektu można zobaczyć TUTAJ

Projekt „Tworzymy razem komiks historyczny Dziewczęta z KL Ravensbrück” był realizowany przez Fundację na Rzecz Kobiet JA KOBIETA w partnerstwie z LXXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Emiliana Konopczyńskiego w Warszawie.

Projekt współfinansowało m.st. Warszawa, Biuro Edukacji.